Το ιστολόγιο του/της agrometeorology

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει τακτικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο: «Προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση και λειτουργία ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος “An applied Agrometeorological System for Protection Of the Environmental Resources and Farming Optimization”, ’’Εγκατάσταση Αγρομ