Σχετικά με το έργο

Η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα και την Αλβανία, αλλά η αγροτική παραγωγή είναι μια ριψοκίνδυνη δραστηριότητα καθώς υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τις τιμές των προϊόντων και την απόδοση των καλλιεργειών. Μελέτες έχουν δείξει οτι οι κλιματολογικές συνθήκες αποτελούν το πιο σημαντικό εμπόδιο (μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τηαν απόδοση των καλλιεργιών) για την διαχρονική επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας. Μείωση απόδοσης εμφανίζεται κυρίως λόγω χαμηλών βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια ευαίσθητων σταδίων των καλλιεργειών, αλλά και από μη-βέλτιστη θερμοκρασία στη διάρκεια του κύκλου των καλλιεργειών, ενίοτε ακραίες, όπως ο περιστασιακός παγετός. Ωστόσο, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, νέα εξελιγμένα συστήματα έχουν αναπτυχθεί που μπορούν να παράσχουν πολύτιμη βοήθεια προς τους αγρότες. Τέτοια συστήματα χρησιμοποιούν αγρομετεωρολογικά δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς τοποθετημένους στρατηγικά στις περιοχές της γεωργικής σημασίας για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών που χρησιμεύουν στην επιχειρησιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η χρήση λιπασμάτων, άρδευση, ενέργειες αντιμετώπισης παρασίτων και ασθενειών, κλπ. Η γνώση σχετικά με τις κλιματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου παρέχει επίσης πολύτιμες πληροφορίες για την εκτιμηθεί η αναμενόμενη παραγωγή μιας συγκεκριμένης καλλιέργειας σε μια περιοχή. Το παρόν έργο στοχεύει να εγκαταστήσει δύο τέτοια συστήματα, το ένα στην περιοχή του Αργυροκάστρου στην Αλβανία, και ένα στην περιοχή των Πρεσπών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι ακριβείς τοποθεσίες εγκατάστασης θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Τέτοια συστήματα έχουν εγκατασταθεί με επιτυχία σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο και τα διαθέσιμα αποτελέσματα δείχνουν την ελκυστικότητα μιας τέτοιας λύσης. Εταίροι του έργου είναι το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Ελλάδα) που αναλαμβάνει και την επιστημονική επιμέλεια του έργου και η Διεύθυνση Γεωργίας Αργυροκάστρου (Αλβανία), που αποτελεί και το βασικό διοικητικό όργανο για την αγροτική ανάπτυξη στην περιοχή του Αργυροκάστρου.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την εγκατάσταση των αγρομετεωρολογικών συστήματα είναι:
• Εξαιρετικά υψηλή εξοικονόμηση στη χρήση λιπασμάτων και εντομοκτόνων
• Προστασία των προϊόντων από υπερψεκασμούς
• Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων με βελτίωση της αγοραστικής τους αξίας
• Μείωση του κόστους παραγωγής
• Αποτελεσματική αντιμετώπιση των μικροοργανισμών
• Προστασία των χειριστών απο περιττή και υπερβολική έκθεση στα φυτοφάρμακα
• Πλήρη και ακριβή καταγραφή των καιρικών συνθηκών
• Προειδοποίηση για ακραίες καιρικές συνθήκες

Οι κοινωνικές ομάδες που ωφελούνται από την εγκατάσταση του συστήματος περιλαμβάνουν:
• Οι αγρότες και τις γεωργικές οργανώσεις
• Αγρονόμοι - σύμβουλοι
• Οι τοπικές και κρατικές αρχές
• Οι φοιτητές και ερευνητές