Kontakt

Albanian

Drejtoria Rajonale e Bujqesise Ushquimit de Mbrojtjes se Konsumatorit Gjirokaster,

Rruga nacionale Xhemali, Gjirokaster, Albania,

Tel: +355 84262249